Phản hồi và nhận xét

Dịch vụ Temp Mail không chỉ là một dự án được thiết kế một lần. Chúng tôi phấn đấu cho sự hoàn hảo, được biết là không thể, nhưng để tiếp cận nó, là khá thực tế. Vì vậy, tất cả các đề xuất và ý kiến của bạn sẽ không chỉ là văn bản - chúng tôi sẽ đưa mọi thứ vào tài khoản và thực hiện chúng.

Bạn có thích dịch vụ e-mail ẩn danh của chúng tôi không? Bạn có thể đề xuất dịch vụ của chúng tôi cho những người dùng khác trong một đánh giá. Nếu bạn có thể nghĩ ra những cách để giúp chúng tôi đạt được sự hoàn hảo, ý kiến của bạn sẽ cho phép các nỗ lực chung của chúng tôi để làm cho dịch vụ thuận tiện hơn, thân thiện với người dùng và đáp ứng nhu cầu của những người dùng khác yêu cầu một địa chỉ email tạm thời.

Đừng thờ ơ - giúp chúng tôi trở nên tốt hơn, và chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn hộp ẩn danh an toàn nhất và giao diện người dùng thoải mái nhất.