Liên hệ với chúng tôi

Nếu câu trả lời cho các câu hỏi phổ biến và mô tả chi tiết trên trang chủ về dịch vụ Temp Mail không hỗ trợ bạn cho chúng tôi biết. Chỉ từ phản hồi của bạn, chúng tôi mới có thể cung cấp giải pháp cho những người dùng khác. Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ tư vấn với bạn bất cứ lúc nào trong ngày. Chúng tôi sẽ giúp quản lý hiệu quả các dịch vụ trên cung cấp, để giải quyết các vấn đề bạn có thể gặp phải trong việc nhận email trong trường hợp chúng xảy ra.

Tuy nhiên, chúng tôi tin tưởng rằng những vấn đề như vậy sẽ không phát sinh. Dịch vụ Temp Mail của chúng tôi cung cấp dịch vụ chất lượng và chăm sóc cho tất cả người dùng của nó. Giao diện dịch vụ trực tuyến là hoàn toàn thân thiện với người dùng và hiểu rõ ràng. Tất cả các nút được hiển thị trên trang chủ. Để thuận tiện cho bạn, chúng nằm gần địa chỉ hộp thư tạm thời của bạn.

Bất cứ ai cũng có thể sử dụng thư tạm thời bao gồm cả những người trước đây chưa sử dụng dịch vụ email dùng một lần.

Tại sao chọn Temp Mail?

  • Không có lệ phí và đăng ký.
  • Một địa chỉ email hoàn toàn ẩn danh;
  • Có khả năng xóa tài khoản.

Bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào? Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email. Chúng tôi sẽ rất vui khi được giúp đỡ và sẽ xem xét tất cả các đề xuất để cải thiện giao diện và dịch vụ thư.