Các câu hỏi thường gặp

Thư tạm thời/dùng một lần/ẩn danh là gì?

E-mail dùng một lần là một địa chỉ email tạm thời và hoàn toàn ẩn danh mà không yêu cầu bất kỳ đăng ký nào.

Tại sao bạn cần một địa chỉ email tạm thời?

Để đăng ký trên các trang web đáng ngờ mà không gây nguy hiểm cho dữ liệu cá nhân của bạn. Nó đặc biệt hữu ích cho tất cả các tình huống trong đó quyền riêng tư của bạn là quan trọng.

Nó khác với thư thông thường như thế nào?
  • Không yêu cầu đăng ký
  • Nó hoàn toàn ẩn danh: dữ liệu cá nhân, địa chỉ và email sẽ bị xóa sau khi bạn xóa tài khoản
  • Tin nhắn được gửi ngay lập tức
  • Địa chỉ email được tạo tự động. Bạn không phải chọn tên người dùng có sẵn theo cách thủ công;
  • Hộp thư được bảo vệ khỏi thư rác, hack, khai thác.
Làm thế nào để gửi email?

Thật không may, chúng tôi không cung cấp tính năng này.

Làm thế nào để kéo dài thời gian sống của thư tạm thời?

Bạn không cần phải gia hạn bất cứ điều gì, tài khoản email của bạn hợp lệ cho đến khi bạn xóa tài khoản theo cách thủ công.

Bạn lưu trữ tin nhắn đến trong bao lâu?

Chúng tôi lưu trữ tin nhắn chỉ trong 7 ngày. Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi không thể lưu trữ chúng vô thời hạn.

Tôi có thể kiểm tra các email đã nhận được không?

Có, chúng được hiển thị dưới tên hộp thư của bạn.

Bạn có giữ và gia hạn tên miền của mình được sử dụng bởi dịch vụ này không?

Có, chúng tôi luôn tiếp tục gia hạn tên miền của mình và chúng sẽ không biến mất.

Tôi quên mật khẩu, có cách nào để bạn có thể đặt lại mật khẩu không?

Không, không có cách nào chúng tôi có thể đặt lại mật khẩu của bạn. Mật khẩu của bạn đang được tạo ra trong trình duyệt của bạn và nó đang được lưu trữ mã hóa.