นโยบายความเป็นส่วนตัว

This is Privacy Policy for mail.tm. This document explains policies for the collection, use, and disclosure of personal information on mail.tm. This privacy policy deals with personally-identifiable information (referred to as "data" below) that may be collected by this site.

COLLECTION OF DATA

As on many websites, the site editor may automatically receive general information that is contained in server log files, such as your IP address, and cookie information. Information about how advertising may be served on this site (if it is indeed the site editor's policy to display advertising) is set forth below.

USE OF DATA

Data may be used to customize and improve your user experience on this site. Efforts will be made to prevent your data from being made available to third parties unless (i) provided for otherwise in this Privacy Policy; (ii) your consent is obtained, such as when you choose to opt-in or opt-out for the sharing of data; (iii) a service provided on our site requires interaction with a third party, or is provided by a third party, such as an application service provider; (iv) pursuant to legal action or law enforcement; (v) it is found that your use of this site violates the site editor's policy, terms of service, or other usage guidelines, or if it is deemed reasonably necessary by the site editor to protect the site editor's legal rights and/or property; or (vi) this site is purchased by a third party, in which case that third party will be able to use the data in the same manner as set forth in this policy. In the event you choose to use links displayed on this website to visit other websites, you are advised to read the privacy policies published on those sites. (COMPANY NAME) uses third-party advertising companies to serve ads when you visit our website. These companies may use information (not including your name, address, email address, or telephone number) about your visits to this and other websites in order to provide advertisements about goods and services of interest to you. If you would like more information about this practice and would like to know your options in relation to not having this information used by these companies, click here.

COOKIES

Like many websites, this website sets and uses cookies to enhance your user experience — to remember your personal settings, for instance. Advertisements may display on this website and, if so, may set and access cookies on your computer; such cookies are subject to the privacy policy of the parties providing the advertisement. However, the parties providing the advertising do not have access to this site's cookies. These parties usually use non-personally-identifiable or anonymous codes to obtain information about your visits to this site. For more information about this type of online advertising, about cookies, and about how to turn this feature off, please visit this link. Please note that turning off advertising cookies won’t mean that you are not served any advertising, merely that it will not be tailored to your interests.

ADVERTISING

This Site is affiliated with Freestar for the purposes of placing advertising on the Site, and Freestar will collect and use certain data for advertising purposes. To learn more about Freestar's data usage, click here: https://freestar.com/privacy-policy/.

ข้อมูลจะถูกบันทึกไว้เป็นเวลาหลายปีในอีเมลธรรมดาของคุณ.ซึ่งอาจมีการแฮ็กหรือสูญหายเนื่องจากความล้มเหลวในการให้บริการโดยใช้อีเมลธรรมดา คุณจะได้รับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกแฮ็ก ถูกขโมย และถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด ไม่ว่าข้อมูลของคุณมีความสำคัญหรือไม่หากสิ่งที่สำคัญในกล่องจดหมายทั่วไปของคุณถูกเก็บไว้ คุณจะทำอะไรได้บ้าง?

การใช้จดหมายชั่วคราวช่วยให้คุณสามารถป้องกันการสูญหายของข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างสมบูรณ์รายละเอียดของคุณ: ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลและผู้ใช้ที่คุณสื่อสารที่อยู่ IP ที่อยู่อีเมลเป็นความลับอย่างสมบูรณ์บริการ Mail.tm ไม่เก็บที่อยู่ IP ของคุณเลยซึ่งหมายความว่าคุณได้รับการคุ้มครองจากการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาตทั้งหมดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อข้อมูลของคุณและประนีประนอมความเป็นส่วนตัวของคุณ

อีเมลและข้อมูลทั้งหมดที่จัดเก็บชั่วคราวในบริการของเราจะถูกลบอย่างถาวรคุณสามารถลบที่อยู่อีเมลชั่วคราวของคุณได้ตลอดเวลาโดยใช้ปุ่ม “ลบ” ที่เหมาะสมในหน้าแรก

ความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเรา.คุณไม่จำเป็นต้องกังวลตัวเองเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ.เราจะให้ความคุ้มครองอย่างเต็มที่การเข้าถึงข้อมูลของคุณจะได้รับการจัดเตรียมไว้ให้คุณเป็นการส่วนตัวและเฉพาะตลอดอายุการใช้งานของที่อยู่อีเมลชั่วคราวเท่านั้น

เราดูแลเกี่ยวกับผู้ใช้ของเราทั้งหมด.

หมายเหตุ:

การบริหารงานของนี้เป็นเว็บไซต์ที่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้.

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20.04.2020